Muzeum Regionalne w Szczecinku

 

DANE TELEADRESOWE

Muzeum Regionalne w Szczecinku

ul. Szkolna 1

78-400 Szczecinek

Telefon: (094) 374-09-77

e-mail: muzeum.szczecinek@gmail.com

adres strony internetowej: www.muzeum.szczecinek.pl

NIP: 673-16-14-866

 

STATUS PRAWNY

Muzeum Regionalne w Szczecinku jest komunalną instytucją kultury, podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego prze Radę Miasta Szczecinek i posiada osobowość prawną. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury a bezpośredni Burmistrz Miasta Szczecinek.

 

PRZEDMIOT I CELE DZIAŁALNOŚCI

Celem Muzeum jest trwała ochrona dóbr kultury znajdujących się na terenie jego działania, informowanie o wartościach gromadzonych zbiorów oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

 

Muzeum w szczególności:

1) gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne w zakresie archeologii, etnografii, historii, sztuki i numizmatyki;

2) inwentaryzuje, kataloguje i opracowuje naukowo gromadzone muzealia i zbiory.

3) przechowuje gromadzone muzealia w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynuje je w sposób dostępny do celów naukowych;

4) zabezpiecza i konserwuje muzealia oraz przechowuje dokumentację wykonanych konserwacji;

5) organizuje wystawy stałe i czasowe; 

6) organizuje i prowadzi badania naukowe oraz prace wykopaliskowe;

7) inicjuje i organizuje sesje i konferencje naukowe, publikuje ich wyniki;

8) prowadzi działalność edukacyjną i oświatową;

9) gromadzi księgozbiór fachowy;

10) udostępnia zbiory dla celów naukowych i oświatowych;

11) zapewnia właściwe warunki zwiedzania i korzystania ze zbiorów;

12) prowadzi działalność wydawniczą;

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Dyrektor - Ireneusz Markanicz 

Tel. 094 374-09-77, wew. 22

Inwentaryzator - Anna Dębska

Tel 094 374-09-77, wew.26 

Adiunkt Muzealny - Mateusz Zacharewicz

Tel. 094 374-09-77 wew. 28

Renowator - Arkadiusz Szczypek

Tel. 094 374-09-77, wew. 25 

Administracja, kadry i płace: 

Anna Klebuc-Rozbiewska

Tel. 094 374-09-77, wew. 21

Księgowość:

Laura Dolatowska

Tel. 094 374-09-77, wew. 29 

Obsługa: 

Iwona Kwiecień

Agnieszka Niewiadomska

Katarzyna Skawińska

Recepcja: 

Tel. 094 374-09-77, wew. 27

Biblioteka muzealna: 

Tel. 094 374-09-77 wew. 30

 

INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH:

 

Ceny biletów:

bilet normalny - 10,00 zł, 

bilet ulgowy - 5,00 zł,

bilet zbiorowy (min.10 osób) 5 zł od osoby,

bilet roczny imienny - 100 zł

 Za oprowadzanie grup przez pracownika Muzeum pobiera się następujące opłaty:

  1. w języku polskim - 50 zł oraz bilet wstępu dla każdego uczestnika;
  2. w języku angielskim - 100 zł oraz bilet wstępu dla każdego uczestnika. 

Opłata za „Lekcję muzealną” przeprowadzoną w Muzeum Regionalnym w Szczecinku wynosi:

  1. 20 zł od grupy zorganizowanej oraz 5 zł bilet wstępu od każdego uczestnika;
  2. 50 zł dla grup przedszkolnych. 

Bilety wstępu, zgodnie z ofertą specjalną „Karta dużej rodziny”, objęte są 10% bonifikatą.

W piątki wstęp na ekspozycje stałe Muzeum jest bezpłatny.

 

Godziny otwarcia:
Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli.
Muzeum można zwiedzać w godzinach: 

we wtorki, środy i piątki 10.00-16.00.

w czwartki 10:00-18:00

w soboty i niedziele 10:00-14:00

W każdy poniedziałek, 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, Święto Bożego Ciała, Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny, 15 sierpnia, Wigilię i Święta Bożego Narodzenia, 1 listopada Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.